• יעוץ כלכלי והערכת שווי

עסקאות אחרונות

צור קשר

יעוץ כלכלי והערכות שווי

יעוץ כלכלי ואסטרטגי

אנו מלווים את לקוחותינו בהתלבטויות ובאתגרים שהעולם העסקי התחרותי והגלובלי מציב בפניהם מידי יום. על מנת לקבל את ההחלטות העסקיות הנכונות, אנו מספקים שירותי יעוץ כלכלי ואסטרטגי שפעמים רבות ניתנים ללקוח כחלק מהטיפול בעסקה עבורו ולעיתים כיעוץ עצמאי ללא קשר לעסקה.

בין היתר לקוחותינו נהנים מהשירותים הבאים:

 • בניית תוכניות עסקיות לעסקים קיימים, לפרוייקטים ספציפיים ולמיזמים חדשים;
 • הערכות שווי לחברות, מיזמים ופרוייקטים.
 • יעוץ כלכלי באשר לכדאיות עסקה, מיזם או השקעה מתוכננת;
 • ניתוח שוק – עבודת תחקיר ואיסוף מידע בדבר השוק הרלבנטי ללקוח. ניתוח הכוחות הפועלים בשוק (מתחרים, ספקים חסמי כניסה וכדומה) ועיבוד מסקנות עבור הלקוח.
 • הכנת תוכניות אסטרטגיות לפיתוח עסקי. ניתוח SWOT של הלקוח, זיהוי הזדמנויות עסקיות וכיווני פיתוח עתידיים לחברה.

הערכות שווי

חלק מכל עסקה ומתהליכי מיזוגים ורכישות הינו סוגיית שווי החברה. ניסיוננו בתחום הביא לפיתוח מיומנות ומומחיות בהכנת הערכות שווי ובעיקר ככלי תומך בעסקה.

אנו מכינים הערכות שווי לחברות בכל תחומי הכלכלה המסורתית. הערכת השווי מתייחסת בדרך כלל לנושאים הבאים:

 • ניתוח אסטרטגי של החברה המוערכת (רקע, תהליכי מכירה/יצור, הנהלה ועוד)
 • סקירת מאקרו של תנאי הכלכלה בה פועלת החברה
 • סקירת השוק בו פועלת החברה
 • ניתוח SWOT של החברה (חוזקות, חולשות, איומים, הזדמנויות)
 • ניתוח התוצאות הפיננסיות של החברה בעבר
 • תוכניות לפיתוח עסקי החברה
 • תרגום התוכנית העסקית לתזרים תפעולי צפוי
 • הערכת שווי החברה לפי מגוון השיטות המקובלות בעולם (DCF – היוון תזרים המזומנים, מכפילים, שווי נכסי וכדומה).
 • מספרי השוואה (בנצ'מרקינג) לחברות דומות בישראל ובעולם.

פתרונות מימון

אנו משתפים פעולה עם מספר גופים מממנים, באמצעותם אנו מציעים ללקוחותינו, מגוון רחב של פתרונות מימון בין כ"גשר" עד למועד סיום עסקת הכנסת משקיע/ מציאת מימון ובין כפיתרון מלא לצרכי המימון של העסק:

 • הרחבת קווי אשראי מהמערכת הבנקאית.
 • מימון לכל מטרה כנגד נדל"ן (לרבות שעבוד שני, שחרור נדל"ן משעבוד בנקאי ועוד).
 • מימון ספציפי לרכישת ציוד ומכונות.
 • פקטורינג - מימון פעולות יבוא ויצוא.

פתרונות המימון נוצרו כדי ליתן מענה לצרכים ספציפיים של לקוחותינו. אנו מציעים אותם כיום בשיתוף עם מספר גופים מומחים איתם שוורץ בית השקעות הקימה שיתוף פעולה הדוק. לכל גוף יש את המומחיות שלו והוא מביא ניסיון רב ורלוונטי בתחום פעילותו.